Minust.

EQUILIBRIUM

… mingi süsteemi seisukord, kus kõik võistlevad mõjud on tasakaalus. Lühike, kuid just seepärast eriti nauditav, hetk eelmise ja järgmise tasakaalutuse vahel.

Mulle on alati huvi pakkunud kaoses korda ja segaduses selgust otsida. Põnevam osas selles on liikumine mitteteadmiselt teadmiseni ja mitteoskamiselt oskuseni. Rõõm leitud korrast ja tasakaalust, kus kõik hakkab sujuma imelises harmoonias on tore, aga teada on, et see seisukord ei kesta … juba varsti muutub süsteemis midagi, mis toob kaasa uute kombinatsioonide otsimise vajaduse, uue teekonna.

Elu on nagu jalgrattasõit – tasakaalu hoidmiseks tuleb edasi liikuda. /A.Einstein/

Ja ongi tore. Kuni jätkub uudishimu olen kindel, et iga päev võib pakkuda mõne huvitava, veel tundmatu teekonna. Koolitamine, õpetamine, superviseerimine, coachimine kõik minu valitud tegevusvaldkonnad pakuvad teekondi oskuseni, teadmiseni, mõistmiseni, selguseni, korrani, tasakaalu hetkeni. Teekaaslased ja teemad vahelduvad, aga kindel on, et ühisel otsinguteekonnal oldud aeg ja jagatud mõtted lubasid meil üksteiselt midagi õppida.

Kõik see kokku teeb tegutsemise minu jaoks neis valitud valdkondades nii huvitavaks ja vaheldustpakkuvaks. Erinevaid valdkondi kombineerides ja nende vahel vahetades säilib alati värskus, võimalus ja vajadus midagi uut õppida.

TÖÖD

Tööd.

KOOLITUSED, SUPERVISIOON, COACHING.

Olen aastate jooksul erinevaid koolitusi, supervisioone ja coachingut teinud nii riigiasutustes kui äriettevõtetes.

Kiviõli I Keskkool, Iisaku Gümnaasium, Politsei- ja Piirivalveamet, Mainori Kõrgkool, Võru Kreutzwaldi Kool, ABB, Justiitsministeerium, Swedbank, Luminor, Riigikogu, Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium, Innove, Tallinna Ülikool, Danpower, Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus, Maksu- ja Tolliamet, Kultuuriministeerium, Malwarebytes, Lumi Kapital, ELKE, jpt.

TÖÖVALDKONNAD

Minu

alad.

MUUTUS LOEB.

Inimene on loodud nii, et puhkab ühest tööst vaid siis, kui asub teise kallale./Anatole France/
01. KOOLITUSED.

Minu koolitusteemade ring:

Spetsialistist juhiks: uue töörolli jaoks uue tööriistakasti koostamine, rolli edukaks täitmiseks vajalike hoiakute ja suhtlemisoskuste kujundamine.

Ajajuhtimine: tõhus ajajuhtimine sisaldab head enesejuhtimist. Erinevate ajajuhtmismeetodite seast endale sobiva kujundamine. Hea enesejuhtimise tööriistad. Isikliku ajajuhtimisprofiili koostamine.

Grupi koostöö: Grupi arengufaasid. Kus sellel teekonnal parasjagu asutakse, kuidas ära tunda ja kuidas edasi liikuda.

Inglisekeelne töösuhtlus: koosolekute juhtimine, presentatsioonid, läbirääkimiste pidamine/debatt, argumenteerimine, teise osapoole tulemuslik kuulamine, kultuurierinevuste tundmine ja hea koostöö loomine.

02. INDIVIDUAALNE SUPERVISIOON.

Tööelu loomus on laineline. Lihtsa valemi järgi: esimesel aastal õpid, teisel harjutad ja kolmandal hakkad tööle. Saad nö lainele ja naudid teatud aja. Laine kannab ja sa tunned rõõmu pingutuseta suutmisest. Siis jõuad punkti, kus laine vaibub või kukud välja või on liiga lihtne juba, tüütab ära. Tuleb mõõn. Tahad muuta, on vaja muuta, olukord surub peale muutust.

Kuidas edasi? Kuhu? Vastuste leidmiseks on abi supervisioonist, kus protsessi käigus saab klient superviisori pakutud meetoditele toetudes oma dilemmale erinevatest vaatenurkadest otsa vaadata ja teistsuguse sihi või viisi välja valida edasiminekuks, et taas lainele saada.

03. BUSINESS ENGLISH COACHING.

Oma emakeeles suheldes me tajume sõnade tugevust ja oskame erinevates suhtlusolukordades paremini sobivaid sõnu valida. Võõrkeelses suhtluses on sõna teravuse või leebuse taju tuhmim. Isegi hea grammatilise keeleoskuse juures on võõrkeel emotsionaalne barjäär.

Sujuvaks, tulemuslikuks suhtlemiseks tuleb kasuks aegajalt keeleoskust värskendavalt peenhäälestada. Keel muutub ajaga koos ja kasutamine samuti. Kui sisenetakse ingliskeelsesse suhtluruumi või juba ollakse seal, aga suhtlus tundub keeleoskusele vaatamata miskipärast konarlik, siis tasub uuesti üle vaadata nüansid, missugune keelekasutus milliseid tulemusi soodustab.

Milliseid sõnu ja kuidas erinevates ingliskeelsetes suhtlusolukordades kasutada, et mitte teadmatusest solvata või läbirääkimistes/ärikommunikatsioonis ennast tahtmatult ebasoodsasse olukorda asetada. Katsetame/analüüsime/ mängime kursusel läbi erinevaid olukordi.

Kuidas teise osapoole sõnumit (kirjalikku, suulist) saades ära tunda kui tugev on sõnumi sisu tegelikult.

Oskused, mille lihvimist on kõige sagedamini soovitud:

How to lead conversation
How to make compromise and save dignity
Efficient communication via active listening
How to keep favourable atmosphere
How to act smoothly within (cultural) differences
How to deal with “difficult” people / manage difficult situations
Diplomatic ways of persuasion / saying “no”.

Haridus

Haridus.

Kui meeldiv on teada, et said midagi teada.
/Moliere/

Koolitaja, coachi või superviisori töös on haridus ja kogemus tähtsad. Samas olen aga aja jooksul mõistma hakanud, et nendes ametites on nii hariduse kui kogemuse omandamise protsessid elukestvad ja vastastikused. Kõik inimesed, kellega töötan toovad protsessi kaasa oma teadmised ja tõekspidamised. Rõõmu midagi uut teada saada, teistmoodi mõista jagub mõlemale poolele.
Minu diplomid:
INGLISE FILOLOOGIA – TRÜ – 1987
SUHTLEMISTREENER – SELF II – 2004
SUPERVIISOR / COACH – TLÜ / Der Rote Faden, Saksamaa -2009
ORGANISATSIOONIDE ARENDAMINE – TLÜ / Der Rote Faden, Saksamaa – 2009
NEUROLANGUAGE COACHING® – ELC Efficient Language Coaching Global SL – 2022

TÖÖKOGEMUS.

Õpetaja ametit pidasin üldhariduskoolis kokku 11 aastat. Iseseisvunud Eesti pakkus inglise filoloogile laias valikus huvitavaid võimalusi ja minul möödus 18 aastat turismi valdkonnas toimetades. Alates reisikonsultandist kuni tegevjuhini välja. See aeg andis võimaluse näha maailma, aga ka õppida ja harjutada juhtimise ja veenmise kunsti, rahvusvahelises ärikeskkonnas sujuva koostöö tegemist.

Juhi tööks vajasin tööriistu ja seetõttu omandasin suhtlemistreeneri tunnistuse Self II Erakoolis ja olen juhtinud suhtlemistreeninguid ärikollektiivides nii eesti kui inglise keeles. Järgmiseks läbisin Tallinna Ülikooli juures 3-aastase täiendõppekursuse supervisiooni, coachingu ja organisatsiooni muutuste juhtimise teemal, sain superviisor-coach tunnistuse ja olen läbi viinud koolitusi, individuaal- ja grupisupervisioone erinevates organisatsioonides nii eesti kui inglise keeles.

Minu tänases töös täiendavad inglise filoloogi, koolitaja, superviisor-coach’i oskused üksteist suurepäraselt .
Osalesin koolitusprojektis, mis toetas ametnike ettevalmistust Eesti EL eesistumiseks ja mille teemadering oli koosolekute juhtimine, presentatsioonid ja läbirääkimised inglise keeles.
Olen koolitanud nii riigiametnikke kui äriinimesi kasutama võõrkeelt rahvusvahelisi kultuurinüansse arvestades. Ettevõtete rahvusvahelistumine toob Eestisse multikultuursete ettevõtete harusid ja on tekkinud vajadus inglise keele + ärikultuuri coaching/koolituse järele, et grammatiliselt hästi võõrkeelt valdavaid töötajaid sulandada suhtlema rahvusvahelises kontekstis, kus sõna ja sõnastuse mõju võib erinevas keeles olla erineva mõjuga. On tekkinud kasvav vajadus õppida kasutama inglise keelt kui tundlikku tööriista ärisuhtluse sujumise eduks.

Kontakt
VÕTA ÜHENDUST

Kontakt.

RÄÄGIME TÄPSEMALT.

Kui tekkis huvi ja ma saaksin mõnes ülalkirjeldatud valdkondadest abiks olla, siis võta ühendust ja räägime täpsemalt.